Karijera

Posao u Jumbo

Zaposleni u JUMBO, ali i u cijeloj Balfin grupi, vidi se kao dodatna vrijednost kompanije.
Raditi u JUMBO znači osjećati poštovanje, jer se prema njima odnosimo pošteno i korektno.
Mišljenje zaposlenih u JUMBO je uijvek dobrodošlo, ali ide i dalje, jer se uzima u obzir i uključuje u donošenje odluka.
U JUMBO razlikujemo i promovišemo visoke performanse, gdje se samo tokom prošle godine broji 20 unaprijeđenja na važnoj poziciji kompanije.
Vjera u naše zaposlene, prepoznavanje mišljenja, zasluga i njihov doprinos, motivišu naše zaposlene i pomažu im u načinu napredovanja i uspjeha.

 

Proces zapošljavanja / Proces odabira

Postoji nekoliko faza do pronalaska zaposlenih za slobodno radno mijesto:
U početku se stvaraju relevantne obavijesti i publikacije u kojima je moguće zamijeniti slobodna radna mijesta sa internim osobljem. U slučaju da baza podataka i interne aplikacije ne ispunjavaju tražene kriterijume, počinjemo odmah sa kampanjom zapošljavanja i s publikacijama.
Ljudski resursi oglašavaju konkurse na web lokaciji kompanije i na medijima, društvenim mrežama ili različitim internetskim portalima gde je naveden rok za podnošenje prijave i minimalni period tokom koga kandidati moraju da dostave potrebnu dokumentaciju.
⦿ Prikupiti i analizirati sve prijave kandidata.
⦿ Proces odabira započinje testiranjem. Kao neophodni minimum smatraju se logički testovi i testovi ličnosti.
⦿ Ako kandidati polože ove testove, tada su izabrani za intervju. U ovoj fazi, HR preporučuje kandidata za drugi razgovor, za zaposlenje ili zadržavanje na stranu drugih pozicija koje se u budućnosti mogu otvoriti u kompaniji.
⦿ Službena ponuda zaposlenja se priprema.
⦿ Zapošljavanje i upoznavanje novih radnika sa kompanijom i osobljem.

Šta vam JUMBO nudi?

JUMBO poštuje i strogo sprovodi Zakonik o radu i sve njegove odredbe i akte, ratifikovani u Republici Crnoj Gori, pružajući zaposlenima puna prava i slobode. Prednosti zavise od kategorije, nivoa i lokacije radnog mjesta.
JUMBO investira u svoje zaposlene tako što ih stalno razvija i obučava.
Kao dio Balfin grupe, obuka zaposlenih i profesionalni razvoj su u fokusu upravljanja ljudskim resursima. U namjeri da kontinuirano ulaže u profesionalni razvoj, JUMBO sprovodi različite obuke tokom cijele godine. Sve obuke su različite jer su i radne pozicije dinamične i drugačije jedna od druge.
Kad JUMBO investira u profesionalni razvoj svojih zaposlenih, omogućava da njegovo unaprijeđenje bude kontinuirana praksa. U samo godinu dana desilo se više od 20 umaprijeđenja.
Kao JUMBO zaposleni, daćete svoj doprinos karijeri i profesionalnom razvoju.