Aromatizer One Push Vanilija

1.29

На залихама

Шифра производа: 1149001 Категорија:

Опис

Osvježivač vazduha u spreju – one push, aroma vanilije. Uputstvo za upotrebu: Da osposobite: Stavite mirisnu bočicu uspravno, dalje od lica, u okruglu rupu na plastičnoj bazi. Postavite poklopac kućišta iznad baze i pritišćite dok baza ne klikne i miris se oslobodi. Usmjerite proizvod dalje od očiju. Ljudi koji su osjetljivi na mirise, trebaju pažljivo koristiti ovaj proizvod. Ne udišite sprej.Da pršćete: Postavite kućište na pogodnoj ravnoj površini. Sa udaljenosti rastojanja ruku pritisnite vrh poklopca da se uvjerite da nije pokrivena rupa za odašiljanje. Ne postavljajte ili ne raspršujte blizu poliranih, bojenih ili plastičnih površina. Obavještenja o opasnosti: Veoma zapaljiv aerosol. Ambalaža pod pritiskom.Može da izazove alergijske reakcije na koži.Zagrijavanje može da dovede do ekspolzije. Obavještenje o mjerama predostrožnosti: Čuvati van dohvata djece. Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi.Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.Nemojte prskati na otvoreni plamen ili druge izvore paljenja. Ambalaža pod pritiskom: Nemojte bušiti niti paliti, čak ni nakon upotrebe.Zaštititi od sunčeve svijetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50° /122°F. AKO DOSPIJE NA KOŽU: Oprati kožu sa puno vode i sapunom.Ako je potreban medicinski savjet, sa sobom ponijeti ambalažu ili etiketu proizvoda. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provjetrenom prostoru. Butan 66%, propan 26% Sadrži: kumarin – Može da izazove alergijsku reakciju. Zapremina: 10ml.